Posted by Jay in


*sigh

Kapag tinawag ka ng Diyos sa pagpapari ay wag ka ng mag-atubili pa! Wag kang matakot o mag-alinlangan sapagkat hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang tinawag. Kung minsan ay pinangungunahan tayo ng ating "kakulangan" at naiisip nating di tayo karapat-dapat sa pagtawag ng Diyos. Ang Diyos na tumatawag sa atin ang magpupuno ng ating kakulangan. Hindi dapat maging hadlang ang anumang bagay upang sumunod sa Kanya! Pamilya, kaibigan, kayamanan, "career", kakayahan... ay di dapat hadlang sa pagpasok sa "Pintuan". Isa lang ang pintuan... si Jesus! At sa Kanya nakasalalay ang ating kaligayahan.
~Father Duds

This entry was posted on August 18, 2008 at Monday, August 18, 2008 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

3 kumento

well said father duds! :)

12:25 AM

bless po rev! *ngisi*

8:27 AM

father duds idol :D hehe bakit sumasigh ka pa father. tumugon ka na kasi :D advance happy birthday :D

9:50 PM

Post a Comment